لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آکوستیک امیشن دو کاناله آکوستیک امیشن دو کاناله

آکوستیک امیشن دو کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ

برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ

مدل

: YE-A04Y-410
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز

بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز

مدل

: YE-A08Z-210
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
ثبت کننده رویداد 16 کانال (دیجیتال) ثبت کننده رویداد 16 کانال (دیجیتال)

ثبت کننده رویداد 16 کانال (دیجیتال)

مدل

: MA-ER1-16
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
ثبت کننده رویداد 32 کانال (دیجیتال) ثبت کننده رویداد 32 کانال (دیجیتال)

ثبت کننده رویداد 32 کانال (دیجیتال)

مدل

: MA-ER1-32
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
دستگاه داده برداری آنالوگ چند گانه دستگاه داده برداری آنالوگ چند گانه

دستگاه داده برداری آنالوگ چند گانه

مدل

: FME63
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
دیتا لاگر و سیگنال کاندیشنر 16 کانال دیتا لاگر و سیگنال کاندیشنر 16 کانال

دیتا لاگر و سیگنال کاندیشنر 16 کانال

مدل

: SDL-16
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
دیتالاگر 16 کاناله دیتالاگر 16 کاناله

دیتالاگر 16 کاناله

مدل

: SO 735
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر