لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

سنسور دما سنج  فلزی ضد آب استیل PT100 سنسور دما سنج  فلزی ضد آب استیل PT100

سنسور دما سنج فلزی ضد آب استیل PT100

مدل

: SAT - sensore PT100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارترموکوپل، ترموپیل
مبدل مدباس به وای فای مبدل مدباس به وای فای

مبدل مدباس به وای فای

مدل

: WBM
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارترموکوپل، ترموپیل