لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

توالی یاب ان جی اس توالی یاب ان جی اس

توالی یاب ان جی اس

مدل

: V1.0
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

مدل

: V1.3.3
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت آموزش مهارت های پزشکی کهکشان کیت آموزش مهارت های پزشکی کهکشان

کیت آموزش مهارت های پزشکی کهکشان

مدل

: ک-پ-1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت زمین شناسی کهکشان کیت زمین شناسی کهکشان

کیت زمین شناسی کهکشان

مدل

: ک-ز-2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت زیست شناسی کهکشان کیت زیست شناسی کهکشان

کیت زیست شناسی کهکشان

مدل

: ک-ز-1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت شیمی‌دان حرفه‌ای کهکشان کیت شیمی‌دان حرفه‌ای کهکشان

کیت شیمی‌دان حرفه‌ای کهکشان

مدل

: ک-ش-1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت شیمی‌دان شگفت انگیز کهکشان کیت شیمی‌دان شگفت انگیز کهکشان

کیت شیمی‌دان شگفت انگیز کهکشان

مدل

: ک-ش-2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت وسایل آزمایشگاهی شماره 3 کیت وسایل آزمایشگاهی شماره 3

کیت وسایل آزمایشگاهی شماره 3

مدل

: ک-12
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی