لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

اسپین کوتر اسپین کوتر

اسپین کوتر

مدل

: NM-SC-9000
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه‌نشانی دورانی
اسپین کوتر (لایه نشانی دورانی) اسپین کوتر (لایه نشانی دورانی)

اسپین کوتر (لایه نشانی دورانی)

مدل

: اس سی ام - 10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه‌نشانی دورانی
لایه‌نشانی دورانی لایه‌نشانی دورانی

لایه‌نشانی دورانی

مدل

: sc400
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی دورانیلایه‌نشانی دورانی