لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری) دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری)

دیپ کوتر ( لایه نشانی غوطه وری)

مدل

: DPC-TN-554
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه‌نشانی اپیتکسی از مایع
لایه نشانی غوطه وری چند ظرف (دیپ کوتر) لایه نشانی غوطه وری چند ظرف (دیپ کوتر)

لایه نشانی غوطه وری چند ظرف (دیپ کوتر)

مدل

: DPC-SN-555
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیغوطه وری و لایه نشانی با مایعلایه‌نشانی اپیتکسی از مایع