لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

PH متر PH متر

PH متر

مدل

: 01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر pH متر

pH متر

مدل

: pH متر رومیزی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر رومیزی pH متر رومیزی

pH متر رومیزی

مدل

: pH Scan
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر رومیزی  اتو کالیبره 3 نقطه ای بااکترود اپوکسی و  پایه نگهدارنده ثابت و سنسور دماو بافر pH متر رومیزی  اتو کالیبره 3 نقطه ای بااکترود اپوکسی و  پایه نگهدارنده ثابت و سنسور دماو بافر

pH متر رومیزی اتو کالیبره 3 نقطه ای بااکترود اپوکسی و پایه نگهدارنده ثابت و سنسور دماو بافر

مدل

: SAT 401 Canaway
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
Ph متر رومیزی مدل 515 Ph متر رومیزی مدل 515

Ph متر رومیزی مدل 515

مدل

: TAT-PVT 515
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
Ph متر رومیزی مدل PF90 Ph متر رومیزی مدل PF90

Ph متر رومیزی مدل PF90

مدل

: TAT-PF90
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه

PH متر رومیزی میکرو به همراه پایه

مدل

: Micro desktop PH meter
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
pH متر(فاقد الکترود) pH متر(فاقد الکترود)

pH متر(فاقد الکترود)

مدل

: pH متر رومیزی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH
PHمتررومیزی همراه باالکترودوپایه PHمتررومیزی همراه باالکترودوپایه

PHمتررومیزی همراه باالکترودوپایه

مدل

: PHمتررومیزی
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریاندازه گیری pH و ORP و رسوباندازه‌گیری pH