لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

دستگاه تست نشتی فشار مثبت، منفی و هوا به هوا

مدل

: P-M-4-6-E-EB-DP
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشارسنج پیرانی 103 فشارسنج پیرانی 103

فشارسنج پیرانی 103

مدل

: 103
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
فشارسنج کاتد سرد فشارسنج کاتد سرد

فشارسنج کاتد سرد

مدل

: Faksa
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا
نمایشگر  خلأ یاران - سه کاناله نمایشگر  خلأ یاران - سه کاناله

نمایشگر خلأ یاران - سه کاناله

مدل

: YVG 1001
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریفشارسنج هااندازه گیری فشار خلا