لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

استند آموزشی موتور برش خورده پراید استند آموزشی موتور برش خورده پراید

استند آموزشی موتور برش خورده پراید

مدل

: TGH-M1128
خودرو و وسایل نقلیهتجهیزات آزمون، کنترل و تعمیر خودروسامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودرومجموعه آموزشی موتور و گیربکس
استند آموزشی موتور برش خورده پژو 206 استند آموزشی موتور برش خورده پژو 206

استند آموزشی موتور برش خورده پژو 206

مدل

: Peugeot 206
خودرو و وسایل نقلیهتجهیزات آزمون، کنترل و تعمیر خودروسامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودرومجموعه آموزشی موتور و گیربکس
استند آموزشی موتور برش خورده سمند EF7 استند آموزشی موتور برش خورده سمند EF7

استند آموزشی موتور برش خورده سمند EF7

مدل

: Motor EF7
خودرو و وسایل نقلیهتجهیزات آزمون، کنترل و تعمیر خودروسامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودرومجموعه آموزشی موتور و گیربکس
استند آموزشی موتور روشن شو L90 استند آموزشی موتور روشن شو L90

استند آموزشی موتور روشن شو L90

مدل

: TGH-L90
خودرو و وسایل نقلیهتجهیزات آزمون، کنترل و تعمیر خودروسامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودرومجموعه آموزشی موتور و گیربکس
استند آموزشی موتور روشن شو پراید دو گانه سوز استند آموزشی موتور روشن شو پراید دو گانه سوز

استند آموزشی موتور روشن شو پراید دو گانه سوز

مدل

: 1622
خودرو و وسایل نقلیهتجهیزات آزمون، کنترل و تعمیر خودروسامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودرومجموعه آموزشی موتور و گیربکس
استند آموزشی گردان موتور پراید استند آموزشی گردان موتور پراید

استند آموزشی گردان موتور پراید

مدل

: Revolving Pride Engine
خودرو و وسایل نقلیهتجهیزات آزمون، کنترل و تعمیر خودروسامانه آموزشی، شبیه ساز و کنترل فرایند خودرومجموعه آموزشی موتور و گیربکس