میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

میز کنار میز کنار

میز کنار

مدل

: یکطرفه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کابین مخصوص نگهداری گاز های آزمایشگاهی کابین مخصوص نگهداری گاز های آزمایشگاهی

کابین مخصوص نگهداری گاز های آزمایشگاهی

مدل

: GCS.2U
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهکمد،‌ فایل، قفسه آزمایشگاهی
کابینت دیواری کابینت دیواری

کابینت دیواری

مدل

: KD
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد سینک  ( میز شستشو ) کمد سینک  ( میز شستشو )

کمد سینک ( میز شستشو )

مدل

: کمد سینک 90
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهصفحه صافی گرانیتی
کمد نگهداری مواد کمد نگهداری مواد

کمد نگهداری مواد

مدل

: PFA7
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهکمد،‌ فایل، قفسه آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی MDF کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی MDF

کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی MDF

مدل

: SHO-C
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهکمد،‌ فایل، قفسه آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی استیل کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی استیل

کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی استیل

مدل

: SHO-C
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهکمد،‌ فایل، قفسه آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی گالوانیزه کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی گالوانیزه

کمد نگهداری مواد آزمایشگاهی گالوانیزه

مدل

: SHO-C
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهکمد،‌ فایل، قفسه آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 120 کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 120

کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 120

مدل

: NST CSC1-120
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 60 کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 60

کمد نگهداری مواد شیمیایی تک جداره عرض 60

مدل

: NST CSC1-60
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهکمد،‌ فایل، قفسه آزمایشگاهی