میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

شلف کنار شلف کنار

شلف کنار

مدل

: SHELF
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز آزمایشگاهی سیار کهکشان میز آزمایشگاهی سیار کهکشان

میز آزمایشگاهی سیار کهکشان

مدل

: ک100-2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز و سکوهای آزمایشگاهی
میز ترازو میز ترازو

میز ترازو

مدل

: MB
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز ترازو از جنسmdf- 120*80 میز ترازو از جنسmdf- 120*80

میز ترازو از جنسmdf- 120*80

مدل

: kpn-t
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز توزین میز توزین

میز توزین

مدل

: PFA32
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز توزین میز توزین

میز توزین

مدل

: میز توزین ام دی افی ( میز ترازو )
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز توزین از جنس فرمیکا 80 *80 میز توزین از جنس فرمیکا 80 *80

میز توزین از جنس فرمیکا 80 *80

مدل

: kpn-t
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو
میز توزیین میز توزیین

میز توزیین

مدل

: kpn-t
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهمیز ضد لرزش، میز توزین، میز ترازو