میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

چشم شوی بدون دوش چشم شوی بدون دوش

چشم شوی بدون دوش

مدل

: EW
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی دوکنترله ایستاده  -گالوانیزه چشم شوی دوکنترله ایستاده  -گالوانیزه

چشم شوی دوکنترله ایستاده -گالوانیزه

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی رومیزی استیل چشم شوی رومیزی استیل

چشم شوی رومیزی استیل

مدل

: استیل
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی رومیزی گالوانیزه چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی طرح دیواری(اظطراری) چشم شوی طرح دیواری(اظطراری)

چشم شوی طرح دیواری(اظطراری)

مدل

: CH-DVR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
جک آزمایشگاهی جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

مدل

: ارتفاعی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهجک آزمایشگاهی
جک آزمایشگاهی جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

مدل

: PFA216
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهجک آزمایشگاهی
جک آزمایشگاهی جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

مدل

: جک آزمایشگاهی ساده
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهجک آزمایشگاهی