میز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارنده

چشم شوی رومیزی گالوانیزه چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
چشم شوی طرح دیواری(اظطراری) چشم شوی طرح دیواری(اظطراری)

چشم شوی طرح دیواری(اظطراری)

مدل

: CH-DVR
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
جک آزمایشگاهی جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

مدل

: ارتفاعی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهجک آزمایشگاهی
جک آزمایشگاهی جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

مدل

: PFA216
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهجک آزمایشگاهی
جک آزمایشگاهی جک آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی

مدل

: جک آزمایشگاهی ساده
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهجک آزمایشگاهی
دوش دیواری با اهرم اهوایی دوش دیواری با اهرم اهوایی

دوش دیواری با اهرم اهوایی

مدل

: استیل 316
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
دوش دیواری با اهرم هوایی دوش دیواری با اهرم هوایی

دوش دیواری با اهرم هوایی

مدل

: گالوانیزه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی
دوش و چشم شوی (اظطراری) دوش و چشم شوی (اظطراری)

دوش و چشم شوی (اظطراری)

مدل

: D-CH
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهمیز و سکوی آزمایشگاهی، قفس و نگهدارندهدوش و چشم شوی آزمایشگاهی