شیرآلات و اتصالات

شیر سوزنی آکاردئونی شیر سوزنی آکاردئونی

شیر سوزنی آکاردئونی

مدل

: s110
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
شیر گاز پیشانی 45 درجه شیر گاز پیشانی 45 درجه

شیر گاز پیشانی 45 درجه

مدل

: BH4002
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیر گاز رومیزی شیر گاز رومیزی

شیر گاز رومیزی

مدل

: BH4006
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیر گاز رومیزی آزمایشگاهی شیر گاز رومیزی آزمایشگاهی

شیر گاز رومیزی آزمایشگاهی

مدل

: bh4006
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیر گاز رومیزی چهار طرفه شیر گاز رومیزی چهار طرفه

شیر گاز رومیزی چهار طرفه

مدل

: BH4009
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیر گاز رومیزی دو طرفه شیر گاز رومیزی دو طرفه

شیر گاز رومیزی دو طرفه

مدل

: BH4008
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز
شیر گاز رومیزی یکطرفه شیر گاز رومیزی یکطرفه

شیر گاز رومیزی یکطرفه

مدل

: BH4007
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات گاز