چیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتور

مینی چیلر مینی چیلر

مینی چیلر

مدل

: C-109-CQW
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورسیرکولاتور
مینی چیلر تراکمی آبی به همراه برج خنک کننده مینی چیلر تراکمی آبی به همراه برج خنک کننده

مینی چیلر تراکمی آبی به همراه برج خنک کننده

مدل

: RV 185
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
مینی چیلر تراکمی هوا خنک مینی چیلر تراکمی هوا خنک

مینی چیلر تراکمی هوا خنک

مدل

: RV 184
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
مینی چیلر گردشی مینی چیلر گردشی

مینی چیلر گردشی

مدل

: آر ام سی 20
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر
میکسر بلندر 50 لیتری میکسر بلندر 50 لیتری

میکسر بلندر 50 لیتری

مدل

: RFA-BM50
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورسیرکولاتور
واتر چیلر واتر چیلر

واتر چیلر

مدل

: ُSP200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهچیلر آزمایشگاهی و سیرکولاتورچیلر