اتوکلاو و استریل کننده

دستگاه عملیات سطحی یو وی اوزون دستگاه عملیات سطحی یو وی اوزون

دستگاه عملیات سطحی یو وی اوزون

مدل

: uvc 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
دستگاه محلول پاش و ضدعفونی کننده خودکار دست دستگاه محلول پاش و ضدعفونی کننده خودکار دست

دستگاه محلول پاش و ضدعفونی کننده خودکار دست

مدل

: 01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
دوش و چشم شوی اضطراری دوش و چشم شوی اضطراری

دوش و چشم شوی اضطراری

مدل

: دوش چشم شوی اضطراری - چشم شوی اضطراری آزمایشگاهی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهدست شوی
لوپ سوز لوپ سوز

لوپ سوز

مدل

: لوپ سوز
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهلوپ استریل کننده
لوپ سوز (استریلایزر) لوپ سوز (استریلایزر)

لوپ سوز (استریلایزر)

مدل

: HL800
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهلوپ استریل کننده
لوپ سوز القایی لوپ سوز القایی

لوپ سوز القایی

مدل

: Unbactro
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهلوپ استریل کننده
مایع‌ریز اتوماتیک مایع‌ریز اتوماتیک

مایع‌ریز اتوماتیک

مدل

: TS-HW1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده
مجموعه آزمایشگاهی گسترده اتوکلاو مجموعه آزمایشگاهی گسترده اتوکلاو

مجموعه آزمایشگاهی گسترده اتوکلاو

مدل

: اتوکلاو (Autoclave)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
مه پاش اتوماتیک مه پاش اتوماتیک

مه پاش اتوماتیک

مدل

: TS-AC2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده