اتوکلاو و استریل کننده

اتوکلاو رومیزی اتوکلاو رومیزی

اتوکلاو رومیزی

مدل

: ماتیسا 18لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو رومیزی اتوکلاو رومیزی

اتوکلاو رومیزی

مدل

: بوستر 18 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
اتوکلاو عمودی 100 لیتر اتوکلاو عمودی 100 لیتر

اتوکلاو عمودی 100 لیتر

مدل

: SB100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاتوکلاو
استریلایزر استریلایزر

استریلایزر

مدل

: stril350
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاستریل کننده
استریلایزر 350 استریلایزر 350

استریلایزر 350

مدل

: T S L 350
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاستریل کننده
استریلایزر 450 استریلایزر 450

استریلایزر 450

مدل

: T S L 450
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهاستریل کننده
استند UV استند UV

استند UV

مدل

: uv-90-4
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیاتوکلاو و استریل کنندهضدعفونی کننده