راکتور ها

راکتور هیدروترمال راکتور هیدروترمال

راکتور هیدروترمال

مدل

: اچ تی آر تی 100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور لیچینگ
ستاپ راکتور پلاسمایی ستاپ راکتور پلاسمایی

ستاپ راکتور پلاسمایی

مدل

: PRS15
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور لیچینگ
فرایند انعقاد پیوسته منفرد با شدت بالا فرایند انعقاد پیوسته منفرد با شدت بالا

فرایند انعقاد پیوسته منفرد با شدت بالا

مدل

: اس اچ سی سی پی-500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
مجموعه میکسر آزمایشگاهی مجموعه میکسر آزمایشگاهی

مجموعه میکسر آزمایشگاهی

مدل

: ZFZ-R50
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
مجموعه میکسر آزمایشگاهی مجموعه میکسر آزمایشگاهی

مجموعه میکسر آزمایشگاهی

مدل

: ZFZ-R05
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیشه ای
مجموعه نمکزدایی از نفت خام به روش آلتراسونیک با ظرفیت 1 بشکه در روز مجموعه نمکزدایی از نفت خام به روش آلتراسونیک با ظرفیت 1 بشکه در روز

مجموعه نمکزدایی از نفت خام به روش آلتراسونیک با ظرفیت 1 بشکه در روز

مدل

: RR 140
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
میز آزمایشگاهی میز آزمایشگاهی

میز آزمایشگاهی

مدل

: ATA/LA
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور لیچینگ