راکتور ها

راکتور آزمایشگاهی راکتور آزمایشگاهی

راکتور آزمایشگاهی

مدل

: NARYA LR 1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
راکتور آزمایشگاهی راکتور آزمایشگاهی

راکتور آزمایشگاهی

مدل

: NARYA-LR 1000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاسایر راکتورها
راکتور آزمایشگاهی AcoCell راکتور آزمایشگاهی AcoCell

راکتور آزمایشگاهی AcoCell

مدل

: AcoCell-GS600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
راکتور شیمیایی راکتور شیمیایی

راکتور شیمیایی

مدل

: uop100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
راکتور شیمیایی دوجداره با مخزن شیشه ای  (حجم 30 لیتر) و ژاکت استیل راکتور شیمیایی دوجداره با مخزن شیشه ای  (حجم 30 لیتر) و ژاکت استیل

راکتور شیمیایی دوجداره با مخزن شیشه ای (حجم 30 لیتر) و ژاکت استیل

مدل

: jacketed reactor
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور دوجداره شیشه ای
راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای حجم 4 لیتری راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای حجم 4 لیتری

راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای حجم 4 لیتری

مدل

: DPR-04
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
راکتور همزن دار تحت فشار راکتور همزن دار تحت فشار

راکتور همزن دار تحت فشار

مدل

: Ashkan MC10
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور تحت فشار