لیزر دیودی و نیمه رسانا

مجموعه لیزر دیودی پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی یک و نیم آمپر مجموعه لیزر دیودی یک و نیم آمپر

مجموعه لیزر دیودی یک و نیم آمپر

مدل

: LDB-205-1.5A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی