لیزر دیودی و نیمه رسانا

مجموعه راه انداز، پایدارساز و خنک کننده دیود لیزر 808nm ده وات تزویجی مجموعه راه انداز، پایدارساز و خنک کننده دیود لیزر 808nm ده وات تزویجی

مجموعه راه انداز، پایدارساز و خنک کننده دیود لیزر 808nm ده وات تزویجی

مدل

: LDB-211-808-10W
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی