تجهیزات جانبی آزمون نور

ریل اپتیکی آلومینیومی ریل اپتیکی آلومینیومی

ریل اپتیکی آلومینیومی

مدل

: PFA-RP10
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورپایه، ریل و نگهدارنده اپتیک
سکوی نانو موقعیت دهی دو محوره سکوی نانو موقعیت دهی دو محوره

سکوی نانو موقعیت دهی دو محوره

مدل

: NXY050
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
صفحه سوراخ دار | بردبورد | ابعاد 30×60 سانتی‌متر صفحه سوراخ دار | بردبورد | ابعاد 30×60 سانتی‌متر

صفحه سوراخ دار | بردبورد | ابعاد 30×60 سانتی‌متر

مدل

: AB-6030-15
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورمیز اپتیکی و میز نور