تجهیزات نور و اپتیک

آشکارساز تک فوتون فضای آزاد آشکارساز تک فوتون فضای آزاد

آشکارساز تک فوتون فضای آزاد

مدل

: ای بی-اس پی دی - یک ام/ ده ام
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکارساز سطح بزرگ 14 نانوثانیه ای آشکارساز سطح بزرگ 14 نانوثانیه ای

آشکارساز سطح بزرگ 14 نانوثانیه ای

مدل

: ای بی-پین-دی14
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکارساز فوق سریع با کوپلاژ فیبری آشکارساز فوق سریع با کوپلاژ فیبری

آشکارساز فوق سریع با کوپلاژ فیبری

مدل

: ای بی- اف سی- دی 10
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکارساز لیزری فوق سریع آشکارساز لیزری فوق سریع

آشکارساز لیزری فوق سریع

مدل

: PD-110
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکارساز لیزری فوق سریع آشکارساز لیزری فوق سریع

آشکارساز لیزری فوق سریع

مدل

: PD-111
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای

آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای

مدل

: ای بی-ال ای- دی100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکارت آشکارساز فرو سرخ
آینه اپتیکی آینه اپتیکی

آینه اپتیکی

مدل

: OMAG-25-5
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورآینه، پنجره، پین هول اپتیکی