تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد

اکسترودر دو ماردون آزمایشگاهی اکسترودر دو ماردون آزمایشگاهی

اکسترودر دو ماردون آزمایشگاهی

مدل

: NOVA - LEX PCORO 440
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر دو پیچه
اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

مدل

: EXT
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر
پرینتر سه بعدی سرامیک صنعتی پرینتر سه بعدی سرامیک صنعتی

پرینتر سه بعدی سرامیک صنعتی

مدل

: ژئومارس پرو
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریتهیه نمونه ماسه ریخته گری
پمپ سرنگی هوشمند پمپ سرنگی هوشمند

پمپ سرنگی هوشمند

مدل

: SSP101
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی