تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد

دستگاه پرتابگر گازی دستگاه پرتابگر گازی

دستگاه پرتابگر گازی

مدل

: GG-04
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادشتابدهنده هاشتاب دهنده
دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی

دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی

مدل

: ال آر 99
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات رشد بلورچکرالسکی
دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا

دستگاه سینترینگ پلاسمای جرقه ای- آمپر بالا

مدل

: SPS-20-8
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتف جوشیزینترینگ پلاسمایی جرقه ای
دستگاه نانوسنتز دستگاه نانوسنتز

دستگاه نانوسنتز

مدل

: اینسایت
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادسنتز هیدروترمال مواد نانوساختار
راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا 200 سی سی راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا 200 سی سی

راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا 200 سی سی

مدل

: فلنجی200- 316
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادسنتز هیدروترمال مواد نانوساختار
راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا 50 سی سی راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا 50 سی سی

راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا 50 سی سی

مدل

: فلنجی50- 316
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادسنتز هیدروترمال مواد نانوساختار
راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا صد سی سی راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا صد سی سی

راکتور هیدروترمال فلنجی ضخامت بالا صد سی سی

مدل

: فلنجی100- 316
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادسنتز هیدروترمال مواد نانوساختار
راکتور هیدروترمال-اتوکلاو شیمیایی راکتور هیدروترمال-اتوکلاو شیمیایی

راکتور هیدروترمال-اتوکلاو شیمیایی

مدل

: فلنجی
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادسنتز هیدروترمال مواد نانوساختار
شتابدهنده خطی الکترون 6 و 3 مگا الکترون ولت شتابدهنده خطی الکترون 6 و 3 مگا الکترون ولت

شتابدهنده خطی الکترون 6 و 3 مگا الکترون ولت

مدل

: EPLS-DE-3-6/800
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادشتابدهنده هاشتاب دهنده