تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد

الکتروریسی پرتابل الکتروریسی پرتابل

الکتروریسی پرتابل

مدل

: PE97-1
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
الکتروریسی نانو مش الکتروریسی نانو مش

الکتروریسی نانو مش

مدل

: نانومش دانشجو
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
الکتروریسی نانو مش الکتروریسی نانو مش

الکتروریسی نانو مش

مدل

: نانومش پیشرفته
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی دو پمپی
انفجار الکتریکی سیم انفجار الکتریکی سیم

انفجار الکتریکی سیم

مدل

: آموزشی شماره 1
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادانفجار الکتریکی سیم برای تولید نانو کلوئید
اکسترودر آزمایشگاهی اکسترودر آزمایشگاهی

اکسترودر آزمایشگاهی

مدل

: extruder
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر
اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور) اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور)

اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور)

مدل

: DES-02
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکستروژن و سفرونایزیشن