تجهیزات پرس و فشرده سازی

پرس غیر الکتریکی 32 تن پرس غیر الکتریکی 32 تن

پرس غیر الکتریکی 32 تن

مدل

: PRES32
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس هیدرولیک پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک

مدل

: HHP-Basic
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس هیدرولیک
پرس هیدرولیک با کنترل فشار پیشرفته پرس هیدرولیک با کنترل فشار پیشرفته

پرس هیدرولیک با کنترل فشار پیشرفته

مدل

: HP-01-Advanced
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس هیدرولیک
پرس گرم پرس گرم

پرس گرم

مدل

: NOVA - LHP 30 TON
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
پرس گرم با سیستم گرمایش القایی پرس گرم با سیستم گرمایش القایی

پرس گرم با سیستم گرمایش القایی

مدل

: Hfzint 10
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
دستگاه پرس  دستی-SPM-7 دستگاه پرس  دستی-SPM-7

دستگاه پرس دستی-SPM-7

مدل

: SPM-7K
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
دستگاه پرس 30 تن گرم تک صفحه ای  Hot Press دستگاه پرس 30 تن گرم تک صفحه ای  Hot Press

دستگاه پرس 30 تن گرم تک صفحه ای Hot Press

مدل

: SPH-300
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
دستگاه پرس 50 تن گرم تک صفحه Hot Press دستگاه پرس 50 تن گرم تک صفحه Hot Press

دستگاه پرس 50 تن گرم تک صفحه Hot Press

مدل

: SPH-500B
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
دستگاه پرس 50 تن گرم دو صفحه Hot Press دستگاه پرس 50 تن گرم دو صفحه Hot Press

دستگاه پرس 50 تن گرم دو صفحه Hot Press

مدل

: SPH-500
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم