مواد پلیمری

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی بالا، بدون ماده فعال سطحی
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

پلی (4،3-اتیلن دی اکسی تیوفن) - پلی (استایرن سولفونات) PEDOT:PSS

مدل

: رسانایی بالا، بدون ماده فعال سطحی
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
تزریق پلاستیک آزمایشگاهی تزریق پلاستیک آزمایشگاهی

تزریق پلاستیک آزمایشگاهی

مدل

: NOVA - LIN 50
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری
سلیکاژل سلیکاژل

سلیکاژل

مدل

: آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد و قطعات پلیمری و رزینمواد پلیمریگرانول پلیمری