مواد، قطعات، ماژول

محیط های کشت و افزودنی های محیط کشت محیط های کشت و افزودنی های محیط کشت

محیط های کشت و افزودنی های محیط کشت

مدل

: G1
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط هیالورونیداز محیط هیالورونیداز

محیط هیالورونیداز

مدل

: Hyal10
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط کشت محیط کشت

محیط کشت

مدل

: گرید آزمایشگاهی
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط کشت HTF محیط کشت HTF

محیط کشت HTF

مدل

: HTF
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط کشت HTF w/HEPES محیط کشت HTF w/HEPES

محیط کشت HTF w/HEPES

مدل

: HTF w HEPES
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط کشت تک مرحله ای جنین محیط کشت تک مرحله ای جنین

محیط کشت تک مرحله ای جنین

مدل

: Single 10
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت
محیط کشت جنین G2 محیط کشت جنین G2

محیط کشت جنین G2

مدل

: G2
مواد، قطعات، ماژولمواد زیستیمحیط های کشتمحیط کشت