تخلخل سنج

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

مدل

: KE-GPO-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی