تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

کیت ریتورت کیت ریتورت

کیت ریتورت

مدل

: RK-D10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات حفاری، آنالیز گل حفاری و سیالات مخزنریتورت کیت