تجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسی

مجموعه یکپارچه حسگر-ثبات مجموعه یکپارچه حسگر-ثبات

مجموعه یکپارچه حسگر-ثبات

مدل

: FBA-1
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات زمین شناسی و دریا ‌شناسیشبیه سازی و آنالیز شرایط محیطی مانند زلزله، موج و بارانتحلیل زلزله