تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانی

مخلوط کن اتوماتیک ملات سیمان مخلوط کن اتوماتیک ملات سیمان

مخلوط کن اتوماتیک ملات سیمان

مدل

: CE.B52
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هامخلوط کن ملات
کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 100Lit کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 100Lit

کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 100Lit

مدل

: TAT-K100
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هاتجهیزات عمل آوری و فرآوری ملات ساختمانیاتاق عمل آوری بتن، سیمان و گچ (کیورینگ)
کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 200Lit کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 200Lit

کیورینگ(اتاق کنترل دما و رطوبت گچ) 200Lit

مدل

: TAT-K200
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هاتجهیزات عمل آوری و فرآوری ملات ساختمانیاتاق عمل آوری بتن، سیمان و گچ (کیورینگ)