تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانی

قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch

قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch

مدل

: CO 606
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها
مخلوط کن (میکسر) ملات سیمان گیربکسی مخلوط کن (میکسر) ملات سیمان گیربکسی

مخلوط کن (میکسر) ملات سیمان گیربکسی

مدل

: CO-3230
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هامخلوط کن سیمان و بتن