برد و قطعه الکترونیک

برد کنترلی سخت افزار در حلقه نسخه جامع Matlab/LabView برد کنترلی سخت افزار در حلقه نسخه جامع Matlab/LabView

برد کنترلی سخت افزار در حلقه نسخه جامع Matlab/LabView

مدل

: C22 Full Version
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
بورد پردازشی FPGA Artix7 همراه با 2کانال ADC  به نرخ250 مگاهرتز و یک کانال DAC  همراه با شبکه LAN بورد پردازشی FPGA Artix7 همراه با 2کانال ADC  به نرخ250 مگاهرتز و یک کانال DAC  همراه با شبکه LAN

بورد پردازشی FPGA Artix7 همراه با 2کانال ADC به نرخ250 مگاهرتز و یک کانال DAC همراه با شبکه LAN

مدل

: YE-E15Z20-I202-62254-128-111
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
بورد پردازشی FPGA Kintex7 و نمونه برداری ADC دو کانال و DAC دو کانال بورد پردازشی FPGA Kintex7 و نمونه برداری ADC دو کانال و DAC دو کانال

بورد پردازشی FPGA Kintex7 و نمونه برداری ADC دو کانال و DAC دو کانال

مدل

: E14Z-I412-22-1220
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
بورد پردازشی پیشرفته با دو FPGA کینتکس و ویرتکس با قابلیت نصب داتر بورد بورد پردازشی پیشرفته با دو FPGA کینتکس و ویرتکس با قابلیت نصب داتر بورد

بورد پردازشی پیشرفته با دو FPGA کینتکس و ویرتکس با قابلیت نصب داتر بورد

مدل

: YE-C20Y-I412-6920
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
سنسور سنجش زوایا و حرکت  9 درجه آزادی سنسور سنجش زوایا و حرکت  9 درجه آزادی

سنسور سنجش زوایا و حرکت 9 درجه آزادی

مدل

: بردهای الکترونیکی
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
شیلد SIM808 مخصوص رزبری پای شیلد SIM808 مخصوص رزبری پای

شیلد SIM808 مخصوص رزبری پای

مدل

: MNA_SR_808
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
مجموعه  آموزشی PLC زیمنس مجموعه  آموزشی PLC زیمنس

مجموعه آموزشی PLC زیمنس

مدل

: PLC Siemens
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیککنترل کننده منطقی برنامه‌پذیر
مجموعه آموزشی FPGA مجموعه آموزشی FPGA

مجموعه آموزشی FPGA

مدل

: بردهای الکترونیکی - Electronic Boards
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
مجموعه آموزشی آردوینو پیشرفته مجموعه آموزشی آردوینو پیشرفته

مجموعه آموزشی آردوینو پیشرفته

مدل

: MNA-TA-01
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک