مولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژ

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

مدل

: MD-45-150
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه ولتاژ بالا
آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی

آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی

مدل

: DFIGW019
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژژنراتور و ملحقات
اینورتر 400 هرتز تکفاز ولتاژ متغیر اینورتر 400 هرتز تکفاز ولتاژ متغیر

اینورتر 400 هرتز تکفاز ولتاژ متغیر

مدل

: LAPS-350H
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه اینورتر
پاور ساپلای پاور ساپلای

پاور ساپلای

مدل

: EPS-8step-R
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاور ساپلای پاور ساپلای

پاور ساپلای

مدل

: EPS- HV
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاور سوپلای الکتروفورز پاور سوپلای الکتروفورز

پاور سوپلای الکتروفورز

مدل

: DGT UNIVERSAL
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاور سوپلای الکتروفورز پاور سوپلای الکتروفورز

پاور سوپلای الکتروفورز

مدل

: EPS - Flat
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی