موتور الکتریکی

ماژول مانیتورینگ و کنترل ماشین های الکتریکی ماژول مانیتورینگ و کنترل ماشین های الکتریکی

ماژول مانیتورینگ و کنترل ماشین های الکتریکی

مدل

: 61-MC
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتموتور الکتریکیآزمونگر موتورهای الکتریکی
ماشین سنکرون آهنربای دائم سه‌فاز ماشین سنکرون آهنربای دائم سه‌فاز

ماشین سنکرون آهنربای دائم سه‌فاز

مدل

: نوع تخت (شار محوری) دو طرفه (با استاتور بدون شیار)
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات توان و قدرتموتور الکتریکیالکتروموتور