تجهیزات مخابرات

سیستم آموزشی مدارات مخابرات دیجیتال مقدماتی سیستم آموزشی مدارات مخابرات دیجیتال مقدماتی

سیستم آموزشی مدارات مخابرات دیجیتال مقدماتی

مدل

: RN-800-DS
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتی
مبدل ایزوله نوری پورت USB مدل 2517 مبدل ایزوله نوری پورت USB مدل 2517

مبدل ایزوله نوری پورت USB مدل 2517

مدل

: USBOIC 2517
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتتجهیزات و قطعات مخابرات لیزری و نوریمبدل نوری به الکتریکی
نمایشگر دیجیتال نمایشگر دیجیتال

نمایشگر دیجیتال

مدل

: STI-50
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتمخابرات دیجیتال و سنجشگرهای مخابراتیسامانه دیجیتال کننده
وار س300 وار س300

وار س300

مدل

: Smart Monitoring, AMR and Online Demodulator
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی
وارس 40 وارس 40

وارس 40

مدل

: 40MHz Smart Monitoring, AMR and Online Demodulator
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات مخابراتآزمون، کالیبراتور و ذخیره ساز سیگنال های مخابراتیسامانه مانیتورینگ سیگنال های مخابراتی