برد و قطعه الکترونیک

DAQ5004 DAQ5004

DAQ5004

مدل

: DAQ5004
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو

PLC صنعتی مبتنی بر آردوینو

مدل

: P1 101
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکمدار مجتمع دیجیتال برنامه‌پذیر
Virtex Pro 6678 Virtex Pro 6678

Virtex Pro 6678

مدل

: Virtex Pro 6678
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
استند آموزشی PLC S7 سری 300 استند آموزشی PLC S7 سری 300

استند آموزشی PLC S7 سری 300

مدل

: RA 325
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
برد آموزش کار با پردازنده های DSP برد آموزش کار با پردازنده های DSP

برد آموزش کار با پردازنده های DSP

مدل

: DSPRO 5509 DSK
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکبرد و قطعه الکترونیکبردهای آموزش الکترونیک