آنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیک

سیستم اندازه گیری هشت کانالی UMS-8 سیستم اندازه گیری هشت کانالی UMS-8

سیستم اندازه گیری هشت کانالی UMS-8

مدل

: UMS-8
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
سیستم بیسیم ارسال اطلاعات بر بستر GPRS و GSM سیستم بیسیم ارسال اطلاعات بر بستر GPRS و GSM

سیستم بیسیم ارسال اطلاعات بر بستر GPRS و GSM

مدل

: RTU
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
سیستم لاگ داده  با مونیتور 2.4 اینچی مدل 2115 سیستم لاگ داده  با مونیتور 2.4 اینچی مدل 2115

سیستم لاگ داده با مونیتور 2.4 اینچی مدل 2115

مدل

: DLS 2115 - 2.4 inch
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالسیستم لاگ داده
سیستم لاگ داده با مونیتور 10.1 اینچی مدل 2115 سیستم لاگ داده با مونیتور 10.1 اینچی مدل 2115

سیستم لاگ داده با مونیتور 10.1 اینچی مدل 2115

مدل

: DLS 2115 – 10.1 inch
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالسیستم لاگ داده
سیستم لاگ داده با مونیتور 7 اینچی مدل 2115 سیستم لاگ داده با مونیتور 7 اینچی مدل 2115

سیستم لاگ داده با مونیتور 7 اینچی مدل 2115

مدل

: DLS 2115 - 7 inch
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالسیستم لاگ داده
شمارشگر همزمانی فوتون شمارشگر همزمانی فوتون

شمارشگر همزمانی فوتون

مدل

: ای بی، سی سی-وی یک
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالخوانشگر اطلاعات
فروالکتریک تستر فروالکتریک تستر

فروالکتریک تستر

مدل

: TSN-PE-01
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکتجهیزات عمومی اندازه گیری عوامل الکتریکیاندازه گیر خواص الکتریکی
لاجیک آنالایزر + اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر + اسیلوسکوپ

لاجیک آنالایزر + اسیلوسکوپ

مدل

: LAO28
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر