برق، الکترونیک و نرم افزار

کنترلر دما و رطوبت کنترلر دما و رطوبت

کنترلر دما و رطوبت

مدل

: بی اچ تی سی-100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت