آزمون های ارتعاش و لرزش

دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( هشت کاناله ) دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( هشت کاناله )

دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( هشت کاناله )

مدل

: Vibro Rack 1000
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری

دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری

مدل

: LTDV-MOR/1
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات

دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات

مدل

: Vibro 1030
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه تکانه آزما دستگاه تکانه آزما

دستگاه تکانه آزما

مدل

: تکانه
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
سنسور ارتعاش با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر سنسور ارتعاش با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

سنسور ارتعاش با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

مدل

: VT 25
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
سویچ ارتعاشی سویچ ارتعاشی

سویچ ارتعاشی

مدل

: VibroEX50
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
سویچ ارتعاشی سویچ ارتعاشی

سویچ ارتعاشی

مدل

: Vibro Rail 100
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
شتابنگار مبتنی بر سنسور ممز شتابنگار مبتنی بر سنسور ممز

شتابنگار مبتنی بر سنسور ممز

مدل

: Mems Accelerometer
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج