توربوماشین ها

پمپ پریستالتیک YZ15 پمپ پریستالتیک YZ15

پمپ پریستالتیک YZ15

مدل

: TN-YZ15-555
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک با عملکرد چندگانه پمپ پریستالتیک با عملکرد چندگانه

پمپ پریستالتیک با عملکرد چندگانه

مدل

: Dispensing/Flow Rate
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک خوراکدهی قابل برنامه‌ریزی پمپ پریستالتیک خوراکدهی قابل برنامه‌ریزی

پمپ پریستالتیک خوراکدهی قابل برنامه‌ریزی

مدل

: صبافید 110
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پریستالتیک
پمپ پیستونی فشار بالا پمپ پیستونی فشار بالا

پمپ پیستونی فشار بالا

مدل

: HPP-SN-555
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ پیستونی، پمپ‌ پلانجری، پمپ دیافراگمی
پمپ تزریق دبل پمپ تزریق دبل

پمپ تزریق دبل

مدل

: HB-108-SB
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق
پمپ تزریق سیال 400بار-  با دقت 0.0001 (continuous) پمپ تزریق سیال 400بار-  با دقت 0.0001 (continuous)

پمپ تزریق سیال 400بار- با دقت 0.0001 (continuous)

مدل

: DSP-IN-02
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر
پمپ تزریق سیال 700بار-  با دقت 0.00002 (continuous) پمپ تزریق سیال 700بار-  با دقت 0.00002 (continuous)

پمپ تزریق سیال 700بار- با دقت 0.00002 (continuous)

مدل

: DSP-IN-04
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر
پمپ تزریق سیال تک سیلندر (400بار-بادقت 0.0001 ) با دبی ماکسیمم 15 پمپ تزریق سیال تک سیلندر (400بار-بادقت 0.0001 ) با دبی ماکسیمم 15

پمپ تزریق سیال تک سیلندر (400بار-بادقت 0.0001 ) با دبی ماکسیمم 15

مدل

: SSP-IN-06
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر
پمپ تزریق سیال تک سیلندر (400بار-بادقت 0.002 ) پمپ تزریق سیال تک سیلندر (400بار-بادقت 0.002 )

پمپ تزریق سیال تک سیلندر (400بار-بادقت 0.002 )

مدل

: SSP-IN-02
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق
پمپ تک سیلندر فشار بالا پمپ تک سیلندر فشار بالا

پمپ تک سیلندر فشار بالا

مدل

: P1-1000P
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر