رباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیون

ربات آموزشی QVR-DX51 ربات آموزشی QVR-DX51

ربات آموزشی QVR-DX51

مدل

: QVR-DX51
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات آموزشی QVR_254 ربات آموزشی QVR_254

ربات آموزشی QVR_254

مدل

: QVR-254
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات آموزشی پژوهشی 6 درجه آزادی ربات آموزشی پژوهشی 6 درجه آزادی

ربات آموزشی پژوهشی 6 درجه آزادی

مدل

: QVR-3D-PLA
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات بازویی 4، 5 یا 6 درجه آزادی
ربات آموزشی پی بات ربات آموزشی پی بات

ربات آموزشی پی بات

مدل

: پی بات
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات ایپاک ربات ایپاک

ربات ایپاک

مدل

: QVR-EPUCK
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات پالتایزر 4 درجه آزادی ربات پالتایزر 4 درجه آزادی

ربات پالتایزر 4 درجه آزادی

مدل

: QV-PAL-4DEG-B
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات بازویی 6 درجه آزادی ربات بازویی 6 درجه آزادی

ربات بازویی 6 درجه آزادی

مدل

: MSAP-2
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات جوشکار ربات جوشکار

ربات جوشکار

مدل

: QVR-WELD
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات جوشکار
ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز) ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز)

ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز)

مدل

: اِستند اِلون
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات دلتا ربات دلتا

ربات دلتا

مدل

: delta s300
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی