آزمایشگاه موتور

استند نگهدارنده موتور استند نگهدارنده موتور

استند نگهدارنده موتور

مدل

: خودروی سبک
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتوراستند نگهدارنده موتور
استندگردان موتور استندگردان موتور

استندگردان موتور

مدل

: Pss_es
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتوراستند نگهدارنده موتور
انژکتور شوی انژکتور شوی

انژکتور شوی

مدل

: PKS-416
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتورانژکتور شوی
انژکتور شوی انژکتور شوی

انژکتور شوی

مدل

: PKS-406
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتورانژکتور شوی
انژکتورشور  6 سیلندر بهمراه مخزن آلتراسونیک انژکتورشور  6 سیلندر بهمراه مخزن آلتراسونیک

انژکتورشور 6 سیلندر بهمراه مخزن آلتراسونیک

مدل

: 1825
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتورانژکتور شوی
تستر نویز بلبرینگ تستر نویز بلبرینگ

تستر نویز بلبرینگ

مدل

: -
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتور
جعبه حساسه جعبه حساسه

جعبه حساسه

مدل

: حساسه
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتورجعبه حساسه
دستگاه کشنده گاز دستگاه کشنده گاز

دستگاه کشنده گاز

مدل

: TA 101
مکانیک و مکاترونیکماژول و قطعات خودروآزمایشگاه موتورمجموعه های آزمون موتور دیزلی