آزمایشگاه موتور

استند نگهدارنده موتور استند نگهدارنده موتور

استند نگهدارنده موتور

مدل

: خودروی سبک
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتوراستند نگهدارنده موتور
استندگردان موتور استندگردان موتور

استندگردان موتور

مدل

: Pss_es
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتوراستند نگهدارنده موتور
انژکتور شوی انژکتور شوی

انژکتور شوی

مدل

: PKS-416
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتورانژکتور شوی
انژکتور شوی انژکتور شوی

انژکتور شوی

مدل

: PKS-406
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتورانژکتور شوی
انژکتورشور  6 سیلندر بهمراه مخزن آلتراسونیک انژکتورشور  6 سیلندر بهمراه مخزن آلتراسونیک

انژکتورشور 6 سیلندر بهمراه مخزن آلتراسونیک

مدل

: 1825
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتورانژکتور شوی
تستر نویز بلبرینگ تستر نویز بلبرینگ

تستر نویز بلبرینگ

مدل

: -
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتور
جعبه حساسه جعبه حساسه

جعبه حساسه

مدل

: حساسه
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتورجعبه حساسه
دستگاه کشنده گاز دستگاه کشنده گاز

دستگاه کشنده گاز

مدل

: TA 101
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمایشگاه موتورمجموعه های آزمون موتور دیزلی