لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

آنالیز گیت آنالیز گیت

آنالیز گیت

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنسنجشگر حرکت و شتاب
جایرو شتاب سنج 3 بعدی 6 کاناله جایرو شتاب سنج 3 بعدی 6 کاناله

جایرو شتاب سنج 3 بعدی 6 کاناله

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنسنجشگر حرکت و شتاب
سنجش زمان واکنش اندام تحتانی(رزمی) سنجش زمان واکنش اندام تحتانی(رزمی)

سنجش زمان واکنش اندام تحتانی(رزمی)

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنسنجشگر حرکت و شتاب