تجهیزات پزشکی و سلامت

اتو پلاکت خون (30کیسه ) اتو پلاکت خون (30کیسه )

اتو پلاکت خون (30کیسه )

مدل

: مجموعه بانک خون با آژیتاتور و سبد 30 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتو پلاکت خون (48 کیسه ) اتو پلاکت خون (48 کیسه )

اتو پلاکت خون (48 کیسه )

مدل

: شیکر پلاکت با آژیتاتور سبدی 48 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتو پلاکت خون (64کیسه ) اتو پلاکت خون (64کیسه )

اتو پلاکت خون (64کیسه )

مدل

: شیکر پلاکت با آژیتاتور و سبد 64 کیسه
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
اتوآنالایزر بیوشیمی اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی

مدل

: ایده آل تک 400
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر بیوشیمی بالینی
اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی

اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی

مدل

: اسپاچولای پلاستیکی بسته 250 عددی
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریاسپاچولا، براش، سواپ نمونه برداریبراش و اسپاچولا گردنه رحم
اسپکت اسپکت

اسپکت

مدل

: پرو اسپکت 2
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکیسایر تکنیک های تصویربرداری پزشکیتصویربرداری از موجودات
استریل کننده بدون گرما (HOTLESS) استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

مدل

: PHS-20L
تجهیزات پزشکی و سلامتپشتیبانی، استریل، الکتریکی و نوری پزشکیاستریل، شستشو، ضدعفونی، گندزدایی پزشکیمدیریت پسماند بیمارستانی
استریل کننده بدون گرما (HOTLESS) استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

استریل کننده بدون گرما (HOTLESS)

مدل

: PHS-5L
تجهیزات پزشکی و سلامتپشتیبانی، استریل، الکتریکی و نوری پزشکیاستریل، شستشو، ضدعفونی، گندزدایی پزشکیمدیریت پسماند بیمارستانی