آزمون کشش، خمش، پیچش، کرنش

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرم 40*20 سانتیمتر سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرم 40*20 سانتیمتر

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلوگرم 40*20 سانتیمتر

مدل

: MOR100S
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خمش
سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر

مدل

: MOR1000M
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خمش
فک تست خمش دینامیکی فک تست خمش دینامیکی

فک تست خمش دینامیکی

مدل

: BD-01
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خمش
مرکز برش و خمش نامتقارن مرکز برش و خمش نامتقارن

مرکز برش و خمش نامتقارن

مدل

: RS 038
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشآزمون خمش
کرنش سنج  دقیق 8 کانال (24بیت) کرنش سنج  دقیق 8 کانال (24بیت)

کرنش سنج دقیق 8 کانال (24بیت)

مدل

: SM1118
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشکرنش سنج
کرنش سنج تصویری دیجیتال کرنش سنج تصویری دیجیتال

کرنش سنج تصویری دیجیتال

مدل

: DIC-MAP1.0
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون کشش، خمش، پیچش، کرنشکرنش سنج