تجهیزات لایه نشانی

الکترون گان الکترون گان

الکترون گان

مدل

: EG-10-10
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیتفنگ الکترونی
تفنگ الکترونی توان بالا( 50 کیلووات ) تفنگ الکترونی توان بالا( 50 کیلووات )

تفنگ الکترونی توان بالا( 50 کیلووات )

مدل

: KEB 50
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پرتو الکترونیلایه‌نشانی با اشعه الکترونی 
چشمه یون پلاسمای جفت شده القایی چشمه یون پلاسمای جفت شده القایی

چشمه یون پلاسمای جفت شده القایی

مدل

: ICPIS-12
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پلاسمالایه نشانی پلاسمایی
چشمه یون پلاسمای کاتد فیلامان چشمه یون پلاسمای کاتد فیلامان

چشمه یون پلاسمای کاتد فیلامان

مدل

: FCPIS-12
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پلاسمالایه نشانی پلاسمایی
دستگاه رکتیفایر آبکاری وانی/قلمی دستگاه رکتیفایر آبکاری وانی/قلمی

دستگاه رکتیفایر آبکاری وانی/قلمی

مدل

: BHP-APR600
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشپوشش دهنده طلا
دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC ( دو کاتده) دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC ( دو کاتده)

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC ( دو کاتده)

مدل

: DCS01-02
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشکند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم DC 
دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC تک کاتده دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC تک کاتده

دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ DC تک کاتده

مدل

: DCS01
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی کند و پاشکند و پاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم DC 
دستگاه لایه نشانی پلاسمایی دستگاه لایه نشانی پلاسمایی

دستگاه لایه نشانی پلاسمایی

مدل

: PE-500A
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی پلاسمالایه نشانی پلاسمایی