تجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرم

فیتیله پیچ الکترونیکی فیتیله پیچ الکترونیکی

فیتیله پیچ الکترونیکی

مدل

: esrr97
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرمآماده سازی، تولید و آنالیز محصولات نساجیآنالیز خواص و آماده سازی نمونه های نساجی