تجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرم

ریسندگی ترریسی ریسندگی ترریسی

ریسندگی ترریسی

مدل

: ZFZ-WS1
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرمآماده سازی، تولید و آنالیز محصولات نساجیآنالیز خواص و آماده سازی نمونه های نساجی