تجهیزات متالورژی و سرامیک

قالبگیری گرم (مانت) نمونه قالبگیری گرم (مانت) نمونه

قالبگیری گرم (مانت) نمونه

مدل

: m1
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیمانت گرم، مانت سرد
مانت گرم  قطر 30 میلیمتر مانت گرم  قطر 30 میلیمتر

مانت گرم قطر 30 میلیمتر

مدل

: Mon 30
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیمانت گرم، مانت سرد
مانت گرم  قطر 45 میلیمتر مانت گرم  قطر 45 میلیمتر

مانت گرم قطر 45 میلیمتر

مدل

: MON 45
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیمانت گرم، مانت سرد
مانت گرم با سیستم آبگرد قطر 30 میلیمتر مانت گرم با سیستم آبگرد قطر 30 میلیمتر

مانت گرم با سیستم آبگرد قطر 30 میلیمتر

مدل

: MON30W
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیمانت گرم، مانت سرد
میز سنباده تک بلوک میز سنباده تک بلوک

میز سنباده تک بلوک

مدل

: GT1B
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیمیز سنباده متالوژی
میز سنباده سه بلوک میز سنباده سه بلوک

میز سنباده سه بلوک

مدل

: GT3B
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیمیز سنباده متالوژی
میکروکاتر اتوماتیک میکروکاتر اتوماتیک

میکروکاتر اتوماتیک

مدل

: MCUT automatic
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیبرش‎زن متالوگرافی
ناچ زن ناچ زن

ناچ زن

مدل

: ST-N-102-U-V
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیتجهیزات ناچ زدن
کاتر اهرمی کاتر اهرمی

کاتر اهرمی

مدل

: c70
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیبرش‎زن متالوگرافی