تجهیزات متالورژی و سرامیک

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 25kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 25kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 25kv

مدل

: ATN25BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 3kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 3kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 3kv

مدل

: ATN03BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 4.5kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 4.5kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 4.5kv

مدل

: ATN04BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 9kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 9kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 9kv

مدل

: ATN09BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی  3kV جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی  3kV

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 3kV

مدل

: MTCO3BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 4.5kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 4.5kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) دستی 4.5kv

مدل

: MTCO4BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
دستگاه آماده ساز نمونه ناچ دار دستگاه آماده ساز نمونه ناچ دار

دستگاه آماده ساز نمونه ناچ دار

مدل

: SNC- auto
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیتجهیزات ناچ زدن
دستگاه پولیش دودیسک دستگاه پولیش دودیسک

دستگاه پولیش دودیسک

مدل

: دو دیسک
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافیپولیش و صیقل دهنده